กีต้าร์คอร์ด: DMaj6-add9

คอร์ด DMaj6-add9
Guitar Chords DMaj6-add9
This chord is played start on fret 7
Scale structure: R-2-3-#5
Interval structure:
Note: D E Gb A#
Note: D E Gb A#

การจับคอร์ดกีต้าร์: DMaj6-add9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด DMaj6-add9 type 1คอร์ด DMaj6-add9 type 2คอร์ด DMaj6-add9 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง