กีต้าร์คอร์ด: E5dim-Power

คอร์ด E5dim-Power
Guitar Chords E5dim-Power
E5dim Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต E, Bb และ (E), สามารถเล่นเสียง อ็อกเทฟ (E) ที่สาย 4, เฟล็ตทึ่สอง โดยสายที่ 6 เล่นเปิดสาย คอร์ด E5dim-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด E5 เพียงแต่เติม dim (diminished) E5dim ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ E5°, E-5, E(b5), Edim(no3)...
Note: E, Bb, x or E
Step: 1-b51(E), b5(A#/Bb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: E5dim-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด E5dim-Power type 1คอร์ด E5dim-Power type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง