กีต้าร์คอร์ด: E7

คอร์ด E7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – การจับคอร์ด
Guitar Chords E7
The strings 6(E), 4(D), 2(B) and 1(E) are left open. This chord is played start on fret 1 Major chord with a minor 7
Scale structure: R-3-5-m7
Interval structure: R = E
E + major interval = Ab (scale degree = 3rd)
Ab + minor interval = B (scale degree = 5th)
B + minor interval = D (scale degree = minor 7th)
Scale E: E F#m Abm A B C#m Ebdim
Note: E, B, D, G#, B, E
Step: 1-3-5-b71(E), 3(G#/Ab), 5(B), b7(D)
Alternative names: Edom7, (E-septim)
Level: Rookie
Importance: Frequently used
Scale E: E F#m Abm A B C#m Ebdim
Note: E, B, D, G#, B, E
Step: 1-3-5-b71(E), 3(G#/Ab), 5(B), b7(D)
Alternative names: Edom7, (E-septim)
Level: Rookie
Importance: Frequently used

การจับคอร์ดกีต้าร์: E7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด E7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – การจับคอร์ด-style-1คอร์ด E7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – การจับคอร์ด-style-2คอร์ด E7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – การจับคอร์ด-style-3คอร์ด E7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – การจับคอร์ด-style-4คอร์ด E7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – การจับคอร์ด-style-5คอร์ด E7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – การจับคอร์ด-style-6คอร์ด E7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – การจับคอร์ด-style-7

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง