กีต้าร์คอร์ด: Eb5-Power

คอร์ด Eb5-Power
Guitar Chords Eb5-Power
Eb5 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Eb, Bb และ Eb. โดยจะเล่นสายที่ 4, สายที่ 3 และ สายที่ 2 (โน๊ตที่สาย 2 จะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้) คอร์ด Eb5-Power มีระยะห่างสองโน๊ตเท่านั้นคือ ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ Eb(no 3rd), Eb(no3).
Note: Eb, Bb, Eb
Step: 1-51(D#/Eb), 5(A#/Bb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Eb5-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Eb5-Power type 1คอร์ด Eb5-Power type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง