กีต้าร์คอร์ด: Eb7-9

คอร์ด Eb7-9
Guitar Chords Eb7-9
You must leave out the 6th and 5th strings.
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, G, Db, Fb
Step: 1-3-5-b7-b91(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb), b7(C#/Db), b9(E/Fb)
Step: 1-3-5-b7-b91(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb), b7(C#/Db), b9(E/Fb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Eb7-9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Eb7-9 type 1คอร์ด Eb7-9 type 2คอร์ด Eb7-9 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง