กีต้าร์คอร์ด: EbMaj6-add9

คอร์ด EbMaj6-add9
Guitar Chords EbMaj6-add9
This chord is played start on fret 8
Scale structure: R-2-3-#5
Interval structure:
Note: Eb F G B
Note: Eb F G B

การจับคอร์ดกีต้าร์: EbMaj6-add9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด EbMaj6-add9 type 1คอร์ด EbMaj6-add9 type 2คอร์ด EbMaj6-add9 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง