กีต้าร์คอร์ด: Ebmaj7

คอร์ด Ebmaj7
Guitar Chords Ebmaj7
You must leave out the 6th and 5th strings. Eb(D#) major 7th guitar chord's
Alternative names: EbM7, Ebmaj7
Steps This chord is played start on fret 1 Major chord with a major 7
Scale structure: R-3-5-7
Interval structure: R = Eb
Eb + major interval = G (scale degree = 3rd)
G + minor interval = Bb (scale degree = 5th)
Bb + major interval = D (scale degree = 7th)
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bb, D, G
Step: 1-3-5-71(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb), 7(D)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bb, D, G
Step: 1-3-5-71(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb), 7(D)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ebmaj7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ebmaj7 type 1คอร์ด Ebmaj7 type 2คอร์ด Ebmaj7 type 3คอร์ด Ebmaj7 type 4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง