คอร์ด Ebmaj7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์

กีต้าร์คอร์ด : Ebmaj7

คอร์ด Ebmaj7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์
Guitar Chords Ebmaj7
You must leave out the 6th and 5th strings. Eb(D#) major 7th guitar chord's
Alternative names: EbM7, Ebmaj7
Steps This chord is played start on fret 1 Major chord with a major 7
Scale structure: R-3-5-7
Interval structure: R = Eb
Eb + major interval = G (scale degree = 3rd)
G + minor interval = Bb (scale degree = 5th)
Bb + major interval = D (scale degree = 7th)
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bb, D, G
Step: 1-3-5-71(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb), 7(D)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bb, D, G
Step: 1-3-5-71(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb), 7(D)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ebmaj7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ebmaj7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์-style-1คอร์ด Ebmaj7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์-style-2คอร์ด Ebmaj7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์-style-3คอร์ด Ebmaj7 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ - ฝึกจับคอร์ดกีต้าร์-style-4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง

การจับคอร์ดกีต้าร์ Ebmaj7,วิธีจับคอร์ด Ebmaj7 กีต้าร์,คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Ebmaj7,การจับคอร์ดกีต้าร์ Ebmaj7,การจับคอร์ดกีต้าร์ Ebmaj7,จับคอร์ด Ebmaj7 กีต้าร์,จับคอร์ด Ebmaj7 ง่าย ๆ
Published 09/09/2017By Chordsmelody.com

อันดับคอร์ดเพลง

แสดงอันดับคอร์ดเพลงยอดนิยมรอบ 7 วัน @Chordsmelody.com