กีต้าร์คอร์ด: Em6

คอร์ด Em6
Guitar Chords Em6
The strings 6(E), 3(G) and 1(E) are left open. This chord is played start on fret 2 Normal minor chord with added 6th
Scale E: E F#m Abm A B C#m Ebdim
Note: E, B, E, G, C#, E
Step: 1-b3-5-61(E), b3(G), 5(B), 6(C#/Db)
Alternative names: Emin6, Em(add6), E-6
Level: Intermediate
Step: 1-b3-5-61(E), b3(G), 5(B), 6(C#/Db)
Alternative names: Emin6, Em(add6), E-6
Level: Intermediate

การจับคอร์ดกีต้าร์: Em6 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Em6 type 1คอร์ด Em6 type 2คอร์ด Em6 type 3คอร์ด Em6 type 4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง