กีต้าร์คอร์ด: Em9

คอร์ด Em9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึดคอร์ดง่าย ๆ
Guitar Chords Em9
The strings 6(E), 4(D), 3(G) and 2(B) are left open. This chord is played start on fret 2 Minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Scale structure: R-m3-5-m7-9
Interval structure: R = E
E + minor interval = G (scale degree = minor 3rd)
G + major interval = B (scale degree = 5th)
B + minor interval = D (scale degree = minor 7th)
D + major interval = Gb (scale degree = 9th)
Scale E: E F#m Abm A B C#m Ebdim
Note: E, B, D, G, B, F#
Step: 1-b3-5-b7-91(E), b3(G), 5(B), b7(D), 9(F#/Gb)
Alternative names: Emin9, Em9, E-9
Level: Rookie
Importance: Rarely used
Scale E: E F#m Abm A B C#m Ebdim
Note: E, B, D, G, B, F#
Step: 1-b3-5-b7-91(E), b3(G), 5(B), b7(D), 9(F#/Gb)
Alternative names: Emin9, Em9, E-9
Level: Rookie
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Em9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Em9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึดคอร์ดง่าย ๆ-style-1คอร์ด Em9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึดคอร์ดง่าย ๆ-style-2คอร์ด Em9 จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึดคอร์ดง่าย ๆ-style-3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง