กีต้าร์คอร์ด: F#5aug-Power

คอร์ด F#5aug-Power
Guitar Chords F#5aug-Power
F#5aug (2.fret) Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต F#, D และ (F#), สามารถเล่นเสียง อ็อกเทฟ (F#) ที่สาย 4, เฟล็ตทึ่สี่ คอร์ด F#5aug-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด F#5 เพียงแต่เติม aug (augmented) F#5aug ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ F#m6, F#(b6), F#5+, F#+5(no3), F#+(no3), F#(#5)(no3), F#aug(no3)...
Note: F#, D, x or F#
Step: 1-#51(F#/Gb), #5(D)

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#5aug-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#5aug-Power type 1คอร์ด F#5aug-Power type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง