กีต้าร์คอร์ด: F#7sus4

คอร์ด F#7sus4
Guitar Chords F#7sus4
The string 1 (E) is left open.
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: F#, B, C#, E
Step: 1-4-5-b71(F#/Gb), 4(B), 5(C#/Db), b7(E)
Alternative names: F#7sus, F#7sus4
Step: 1-4-5-b71(F#/Gb), 4(B), 5(C#/Db), b7(E)
Alternative names: F#7sus, F#7sus4

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#7sus4 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#7sus4 type 1คอร์ด F#7sus4 type 2คอร์ด F#7sus4 type 3คอร์ด F#7sus4 type 4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง