กีต้าร์คอร์ด: F#m9

คอร์ด F#m9
Guitar Chords F#m9
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: F#, C#, E, A, C#, G#
Step: 1-b3-5-b7-91(F#/Gb), b3(A), 5(C#/Db), b7(E), 9(G#/Ab)
Alternative names: F#min9, F#m9, F#-9
Step: 1-b3-5-b7-91(F#/Gb), b3(A), 5(C#/Db), b7(E), 9(G#/Ab)
Alternative names: F#min9, F#m9, F#-9

การจับคอร์ดกีต้าร์: F#m9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F#m9 type 1คอร์ด F#m9 type 2คอร์ด F#m9 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง