กีต้าร์คอร์ด: F/G-Slash

คอร์ด F/G-Slash
Guitar Chords F/G-Slash
F/G หรือสแลชคอร์ด ซึ่งโน๊ตในคอร์ดนี้ก็คือ G, A, F, A, C and F. โดยสายที่ 5 เล่นเปิดสาย คอร์ด F/G เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด F เม'เจอะ กับ G คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น
Note: G, A, F, A, C, F
Step: G-1-3-51(F), 3(A), 5(C)

การจับคอร์ดกีต้าร์: F/G-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F/G-Slash-1คอร์ด F/G-Slash-2คอร์ด F/G-Slash-3คอร์ด F/G-Slash-4คอร์ด F/G-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง