กีต้าร์คอร์ด: F5dim-Power

คอร์ด F5dim-Power
Guitar Chords F5dim-Power
F5dim Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต F, B และ (F), สามารถเล่นเสียง อ็อกเทฟ (F) ที่สาย 4, เฟล็ตทึ่สาม คอร์ด F5dim-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด F5 เพียงแต่เติม dim (diminished) F5dim ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ F5°, F-5, F(b5), Fdim(no3)...
Note: F, B, x or F
Step: 1-b51(F), b5(B)

การจับคอร์ดกีต้าร์: F5dim-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F5dim-Power type 1คอร์ด F5dim-Power type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง