กีต้าร์คอร์ด: Fmaj7b5

คอร์ด Fmaj7b5
Guitar Chords Fmaj7b5
You must leave out the 6th and 5th strings.
Scale F: F Gm Am Bb C Dm Edim
Note: F, A, Cb, E
Step: 1-3-b5-71(F), 3(A), b5(B/Cb), 7(E)
Step: 1-3-b5-71(F), 3(A), b5(B/Cb), 7(E)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Fmaj7b5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Fmaj7b5 type 1คอร์ด Fmaj7b5 type 2คอร์ด Fmaj7b5 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง