กีต้าร์คอร์ด: G#7/B#-Slash

คอร์ด G#7/B#-Slash
Guitar Chords G#7/B#-Slash
G#7/B# หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด G#7 กับคอร์ด B# โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: G#7/B#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G#7/B#-Slash-1คอร์ด G#7/B#-Slash-2คอร์ด G#7/B#-Slash-3คอร์ด G#7/B#-Slash-4คอร์ด G#7/B#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง