กีต้าร์คอร์ด: G#/E-Slash

คอร์ด G#/E-Slash
Guitar Chords G#/E-Slash
G#/E หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด G# กับคอร์ด E โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: G#/E-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด G#/E-Slash-1คอร์ด G#/E-Slash-2คอร์ด G#/E-Slash-3คอร์ด G#/E-Slash-4คอร์ด G#/E-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง