กีต้าร์คอร์ด: Gb7/C#-Slash

คอร์ด Gb7/C#-Slash
Guitar Chords Gb7/C#-Slash
Gb7/C# หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด Gb7 กับคอร์ด C# คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gb7/C#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gb7/C#-Slash-1คอร์ด Gb7/C#-Slash-2คอร์ด Gb7/C#-Slash-3คอร์ด Gb7/C#-Slash-4คอร์ด Gb7/C#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง