กีต้าร์คอร์ด: Gbm7/B-Slash

คอร์ด Gbm7/B-Slash
Guitar Chords Gbm7/B-Slash
Gbm7/B หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด Gbm7 กับคอร์ด B คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gbm7/B-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gbm7/B-Slash-1คอร์ด Gbm7/B-Slash-2คอร์ด Gbm7/B-Slash-3คอร์ด Gbm7/B-Slash-4คอร์ด Gbm7/B-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง