กีต้าร์คอร์ด: Gm/D-Slash

คอร์ด Gm/D-Slash
Guitar Chords Gm/D-Slash
Gm/D หรือสแลชคอร์ด ประกอบไปด้วยโน๊ต D, Bb, D and G. จะไม่เล่น สายที่ 6 and สายที่ 5 คอร์ดนี้จะเล่นโดยทาบนิ้วชี้ที่เฟล็ตทึ่สาม โดยสายที่ 4 เล่นเปิดสาย คอร์ด Gm/D เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด G ไม'เนอะ กับ D คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น
Note: D, Bb, D, G
Step: D-1-b3-51(G), b3(A#/Bb), 5(D)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gm/D-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gm/D-Slash type 1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง