กีต้าร์คอร์ด: Gmaj9

คอร์ด Gmaj9
Guitar Chords Gmaj9
The strings 5(A), 4(D) and 2(B) are left open.
Scale G: G Am Bm C D Em F#dim
Note: G, A, D, A, B, F#
Step: 1-3-5-7-91(G), 3(B), 5(D), 7(F#/Gb), 9(A)
Alternative names: Gmaj9, GM9, Gmaj7(9)
Step: 1-3-5-7-91(G), 3(B), 5(D), 7(F#/Gb), 9(A)
Alternative names: Gmaj9, GM9, Gmaj7(9)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Gmaj9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Gmaj9 type 1คอร์ด Gmaj9 type 2คอร์ด Gmaj9 type 3คอร์ด Gmaj9 type 4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง