คอร์ดกีต้าร์ : Gbsus2

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gbsus2

จับคอร์ด Gbsus2 ง่าย ๆ
Gbsus2
Chord Gbsus2 You must leave out the 6th and 5th strings. Gbsus2 - Gb suspended 2nd guitar chord is often noted with non-standard names like Gb5add2, Gb2(no3) or Gb2. Sometimes it"s referred to as Gbadd9(no3).
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gbsus2 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gbsus2 ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด Gbsus2 ง่าย ๆฝึกจับคอร์ด ทาบคอร์ด Gbsus2 ในฝึกจับคอร์ด ทาบคอร์ด Gbsus2 กีต้าร์คอร์ด Gbsus2 ใน