คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gbsus2

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Gbsus2
Gbsus2
Chord Gbsus2 You must leave out the 6th and 5th strings. Gbsus2 - Gb suspended 2nd guitar chord is often noted with non-standard names like Gb5add2, Gb2(no3) or Gb2. Sometimes it"s referred to as Gbadd9(no3).
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gbsus2 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gbsus2 ในรูปแบบอื่น

จับคอร์ด Gbsus2 กีต้าร์วิธีการจับคอร์ด Gbsus2การจับคอร์ด Gbsus2 กีต้าร์คอร์ด Gbsus2 ในฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Gbsus2การจับคอร์ด Gbsus2
Note: Gb, Ab, Db, Ab
Step: 1-2-51(F#/Gb), 2(G#/Ab), 5(C#/Db)

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์