ให้ คอร์ด หญิง ธิติกานต์

คอร์ดเพลง ให้ ของ หญิง ธิติกานต์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : อิส อารีย์, เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม

เธอรักใครชอบใคร มิไปขัดขวาง ปิดทางขวางเธอมิได้ ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมิแต่ให้ ให้เธอ ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BbdimChord Guitar Bbdim
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • EbdimChord Guitar Ebdim
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • FmChord Guitar Fm
 • Fmaj7Chord Guitar Fmaj7
 • GChord Guitar G
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง ให้ หญิง ธิติกานต์. And lyrics with chords guitar Cmaj7,Fmaj7,G,C,F,Ebdim,Am,Fm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Cmaj7Fmaj7Cmaj7GCFCEbdimGG
* ซ่อนไCว้ บอกใครไม่Fได้
ท่าทีหัวCใจ ที่แอบไปรักเGธอ
ห้ามใจ มิไปใฝ่เCพ้อ
  กลับคิดถึงGเธอ รักเธอมากทุกวัน F
ซ่อนไCว้ บอกไปกลัวเFศร้า
ถ้าไม่รักCเรา ปวดร้าวชีGวัน
ห้ามใจ มิไปกีดCกัน
สิทธิเธอFนั้น  ย่อมมีGสิทธิ์เหนือใCคร
------------------------
** เธอรักใGคร ชอบใคร มิไปขัดขวาง
  ปิดทางขวางเธอมิAmได้      
Fทั้งชีวิตจิตGใจ ฉันมีแต่ใFห้     Gให้  เCธอ
Instru :CFCGGCF GCG
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Fทั้งชีวิตจิตGใจ ฉันมิแต่Fให้    Gให้ เCธอ  Fทั้งชีวิตจิตGใจ
ฉันมีแต่Fให้    Gให้ เCธอOutro :FFmC
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ให้ คอร์ด หญิง ธิติกานต์

ซ่อนไว้บอกใครไม่ได้ ท่าทีหัวใจที่แอบไปรักเธอ
ห้ามใจมิไปใฝ่เพ้อ กลับคิดถึงเธอ รักเธอมากทุกวัน
ซ่อนไว้บอกไปกลัวเศร้า ถ้าไม่รักเราปวดร้าวชีวัน
ห้ามใจมิไปกีดกัน สิทธิเธอนั้น ย่อมมีสิทธิ์เหนือใคร

เธอรักใครชอบใคร มิไปขัดขวาง
ปิดทางขวางเธอมิได้ ทั้งชีวิตจิตใจ
ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ

ซ่อนไว้บอกใครไม่ได้ ท่าทีหัวใจที่แอบไปรักเธอ
ห้ามใจมิไปใฝ่เพ้อ กลับคิดถึงเธอ รักเธอมากทุกวัน
ซ่อนไว้บอกไปกลัวเศร้า ถ้าไม่รักเราปวดร้าวชีวัน
ห้ามใจมิไปกีดกัน สิทธิเธอนั้น ย่อมมีสิทธิ์เหนือใคร

เธอรักใครชอบใคร มิไปขัดขวาง
ปิดทางขวางเธอมิได้ ทั้งชีวิตจิตใจ
ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ

ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมิแต่ให้ ให้เธอ
ทั้งชีวิตจิตใจ ฉันมีแต่ให้ ให้เธอ