กีต้าร์คอร์ด: D#/Bb-Slash

คอร์ด D#/Bb-Slash
Guitar Chords D#/Bb-Slash
D#/Bb หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด D# กับคอร์ด Bb โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: D#/Bb-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D#/Bb-Slash-1คอร์ด D#/Bb-Slash-2คอร์ด D#/Bb-Slash-3คอร์ด D#/Bb-Slash-4คอร์ด D#/Bb-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง