กีต้าร์คอร์ด: D#/F-Slash

คอร์ด D#/F-Slash
Guitar Chords D#/F-Slash
D#/F หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด D# กับคอร์ด F และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: D#/F-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D#/F-Slash-1คอร์ด D#/F-Slash-2คอร์ด D#/F-Slash-3คอร์ด D#/F-Slash-4คอร์ด D#/F-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง