กีต้าร์คอร์ด: Dsus4/A-Slash

คอร์ด Dsus4/A-Slash
Guitar Chords Dsus4/A-Slash
Dsus4/A หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด Dsus4 กับคอร์ด A คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Dsus4/A-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dsus4/A-Slash-1คอร์ด Dsus4/A-Slash-2คอร์ด Dsus4/A-Slash-3คอร์ด Dsus4/A-Slash-4คอร์ด Dsus4/A-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง