กีต้าร์คอร์ด: Ebm3-Power

คอร์ด Ebm3-Power
Guitar Chords Ebm3-Power
Ebm3 (4.fret) Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Eb และ F#. คอร์ด Ebm3-Power คือ ไม'เนอะ เธิท ซึ่งประกอบด้วยระยะห่างของ สองโน๊ตคือ โน๊ตในรูทของ (Eb) และ ไม'เนอะ เธิท (F#). แต่ไม่ค่อยใช้บ่อยนัก
Note: Eb, F#
Step: 1-b31(D#/Eb), b3(F#/Gb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ebm3-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ebm3-Power type 1คอร์ด Ebm3-Power type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง