กีต้าร์คอร์ด: F/C-Slash

คอร์ด F/C-Slash
Guitar Chords F/C-Slash
F/C หรือสแลชคอร์ด ประกอบไปด้วยโน๊ต C, F, A, C and F. โดยจะไม่เล่นสายที่ 6 The F/C เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด F เม'เจอะ กับ C คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น
Note: C, F, A, C, F
Step: C-1-3-51(F), 3(A), 5(C)

การจับคอร์ดกีต้าร์: F/C-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด F/C-Slash-1คอร์ด F/C-Slash-2คอร์ด F/C-Slash-3คอร์ด F/C-Slash-4คอร์ด F/C-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง