กีต้าร์คอร์ด: Ddim

คอร์ด Ddim
Guitar Chords Ddim
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
The string 4 (D) is left open. This chord is played start on fret 1 Basic diminished triad.
Scale structure: R-m3-m5
Interval structure: R = D
D + minor interval = F (scale degree = minor 3rd)
F + minor interval = Ab (scale degree = flat/diminished 5th)
Scale D major: D Em F#m G A Bm C#dim
Note: D, Ab, D, F
Step: 1-b3-b51(D), b3(F), b5(G#/Ab)
Alternative names: D-#176, -D-5, Dm-5, and-Ddim-See-also, Ddim7-and-Dm7b5
Level: Intermediate
Importance: occasionally used
Scale D major: D Em F#m G A Bm C#dim
Note: D, Ab, D, F
Step: 1-b3-b51(D), b3(F), b5(G#/Ab)
Alternative names: D-#176, -D-5, Dm-5, and-Ddim-See-also, Ddim7-and-Dm7b5
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Ddim ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ddim type 1คอร์ด Ddim type 2คอร์ด Ddim type 3คอร์ด Ddim type 4คอร์ด Ddim type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง